Guide till rätt övervakningskamera

Vi på Övervakningsbutiken har sammanställt en liten guide för att du enklare ska veta vilken övervakningskamera du behöver. Den guidar dig igenom de tekniska termerna och ger dig en grundläggande förståelse för vilket värde kameran ger dig. Guiden passar utmärkt för både privatpersoner och företag. Är du osäker kan du alltid kontakta oss!


Övervakningskamera - analog eller ip-kamera

Det första du behöver besluta är om du skall använda dig av analoga kameror eller ip-kameror (även kallade nätverkskameror). Båda typerna har sina för- och nackdelar och det som avgör vilken kamera du ska välja är främst hur kameran ska installeras samt syftet med kameraövervakningen.

Att tänka på vid installation

Behöver du endast en eller ett fåtal övervakningskameror är en ip-kamera ofta den billigaste och bästa lösningen. En analog kamera kräver utrustning för inspelning och distansåtkomst vilket gör att de blir relativt dyra för vid få installerade kameror. Analoga kameror är dock billiga vilket gör det prismässigt mest fördelaktigt att välja en analog lösning om man skall ha flera kameror.

Vid långa kabelsträckor, problematiska miljöer med mycket annan elektronik i närheten eller trådlösa övervakningskameror rekommenderas ip-kameror. Detta för att ett digital system består av ettor och nollor och inte påverkas av yttre omständigheter. Bildkvalitetsförluster eller synliga störningar är alltså inget problem. Analoga kameror är oftast lättare att installera då man slipper krångla med nätverksinställningar.

Ett analogt övervakningssystem är bundet till samma plats där lagringsenheten står medan ip-kameror kan vara placerade varsomhelst så länge internet är tillgängligt. Detta innebär att man med en digital lösning kan ha en kamera i Malmö, en i Stockholm och en i Göteborg samtidigt som övervakningscentralen är placerad i Köpenhamn.

Alla våra ip-kameror levereras med licensierad mjukvara, för installation på egen PC. Det är viktigt att tänka på att ip-kameror från olika tillverkare inte alltid är kompatibla med varandras mjukvaror. Kolla alltid att de följer standarden "OnVif" för att säkerställa att de går att samköra. Väljer du en digital lösning, försök att hålla dig till ett och samma fabrikat, alternativt en mjukvara som klarar båda fabrikaten eller ”OnVif”. Analoga kameror behöver kopplas till ett lagringsmedia för att kunna användas för inspelning och distansövervakning. De är också kompatibla med alla analoga kameror.

Vilket syfte har du med din kameraövervakning

Den största fördelen med ip-kameror är upplösningen. Till skillnad från analoga kameror är ip-kameror inte begränsade i upplösning. Prioriteras identifiering av personer eller att kunna zooma in i bilden i efterhand bör ett digitalt system med hög upplösning väljas. Vill du främst ha ett övervakningssystem för att hålla koll eller har det du vill övervaka inom kort avstånd passar ett analogt system alldeles utmärkt.

Vilken bildkvalitet behöver du?

När du bestämt vilken typ av kamera som passar dig är nästa steg att se över kamerans bildkvalitet. Den påverkas både av kamerans upplösning och dess bildsensor.

Kameraupplösning

En övervakningskameras upplösning påverkar i hög grad hur bra bildkvaliteten blir. Ju högre upplösning desto tydligare och bättre bild. Upplösningen mäts olika beroende på om det är analoga kameror eller ip-kameror. Avståndet mellan filmobjektet och kameran samt hur tydliga detaljer du behöver, avgör hur viktig upplösningen är för dig.

Upplösningen för analoga kameror mäts i antal tv-linjer. Följande skala ger dig en uppfattning om vilken bildkvalitet tv-linjerna ger i praktiken: VHS ~ 280 tv-linjer, S-VHS ~ 400 tv-linjer, DVD ~ 500-600 tv-linjer. Högsta möjliga upplösning för en analog kamera är 700 tv-linjer och är detaljerna viktiga eller om du skall placera kameran på längre avstånd bör du välja en analog kamera med mellan 500-700 tv-linjer.

Upplösningen för ip-kameror mäts i pixlar och delas upp i VGA (640x480 pixlar), 1 megapixel/720P (1280x720 pixlar), 1.3 megapixel (1280x1024 pixlar), 2 megapixel/Full HD (1980x1080 pixlar) och högre (>2 megapixel). Är detaljerna viktiga eller om du skall placera kameran på avstånd bör du välja en kamera med 1 megapixel eller mer. En ip-kamera, med 1 megapixel eller mer, ger alltid högre bildkvalitet än en analog kamera, oavsett antal TV-linjer på den analoga kameran.

En tumregel för att lättare kunna jämföra en analog kamera mot en digital kamera är att en analog kamera motsvarar ~VGA (640x480 pixlar) och en högupplöst analog kamera motsvarar ~SVGA (800x800 pixlar). Vill du ha möjlighet att kunna zooma in i bilden i efterhand utan att tappa för mycket i kvalitet skall du välja en 1.3 megapixelkamera eller en Full HD-kamera.

Kamerasensor

En kamera med CCD-sensor har i den analoga världen generellt bättre bildkvalitet och ljuskänslighet än en kamera med CMOS-sensor. Bilden från en CMOS-kamera har även lättare för att bli kornigare/brusigare. Är du ute efter bästa möjliga bildkvalitet hos en analog kamera skall du alltså välja en CCD-kamera med bra optik. Fördelen med en CMOS-kamera är att de kan vara väldigt små och därför passa i trånga utrymmen och vara lite mer diskreta.

I den digitala världen med ip-kameror spelar det inte så stor roll. Där har tekniken för CMOS i stort sett gått om CCD och en CMOS-kamera kan ha precis lika bra bildkvalitet som en CCD-kamera, om inte bättre.

Olika ljusförhållanden - vad händer då?

En kamera som skall placeras i en dunkel källare eller ett svagt belyst rum kräver till exempel mycket bättre ljuskänslighet än en kamera som skall placeras i en väl upplyst butik.

Ljuskänslighet

Förutom att analoga kameror med CCD-sensor generellt har bättre förmåga att fungera under sämre ljusförhållanden har alla kameror ett värde som kallas ljuskänslighet. Detta värde mäts i LUX. Ett lägre LUX-värde betyder att övervakningskameran kan hantera svagare ljus och passar bättre i dunkla ellerdåliga ljusförhållanden. Placeras kameran i en dunkel miljö rekommenderar vi att den ska ha minst 1,5 LUX eller lägre i ljuskänslighet. Skall kameran däremot fungera i totalt mörker (dvs. 0 LUX) krävs att kameran har ”mörkersyn” (oftast IR), se nedan.

Mörkersyn

Skall kameran fungera i totalmörker och helt utan någon som helst ljuskälla (0 LUX), måste kameran ha en funktion som kallas mörkersyn. Funktionen drivs oftast av något som kallas IR-dioder. Styrkan på dioderna avgör hur långt kameran kan se i totalmörker. Ibland marknadsförs en kamera med många dioder som bra för mörkerseende men fler dioder behöver alltså inte betyda bättre funktion i det här fallet.

När kameran opererar i sitt nattläge så blir bilden svart/vit även om det är en färgkamera i vanliga fall. Det beror på att det i mörker inte finns några färger att återge. För att behålla färgerna så länge som möjligt är det smart att välja en övervakningskamera som har IR cut-filter, en funktion som håller kvar färgerna i bilden in i det sista innan det blir becksvart.

En mörkerkamera inte lika diskret som en ljuskänslig kamera, dels för att de är lite större och dels för att IR-dioderna lyser svagt i rött när det blir mörkt.

Vädertålighet

Skall kamerorna placeras utomhus bör du tänka på vädrets påverkan. Regn, snö och blåst kan skada din övervakningskamera om den inte är vädertålig/vattentät. Vattentäta kameror kan ha olika täthetsgrader, vilket bestäms av dess IP-klassning. En kamera som skall placeras utomhus bör ha minst IP55 (högre=bättre) i vattentäthetsgrad, och för en kamera som skall placeras helt oskyddat rekommenderas IP66 eller mer.

Låga temperaturer kan också påverka en kamera. Generellt är ip-kameror köldtåligare än analoga kameror vilket betyder att en ip-kamera klarar mellan -20 och -40 grader och en analog kamera mellan -10 och -20 grader enligt specifikation. Dock brukar en utomhuskamera tåla ytterligare lite kyla innan bilden fryser sig och ofta kommer tillbaka då det blir lite varmare igen.

Trådlös övervakningskamera eller inte

Trådlösa övervakningskameror låter väldigt smidigt och är också det i de flesta fall. Nedan reder vi ut vad du ska tänka på när ett trådlöst övervakningssystem övervägs. Det är också skillnad på analoga och digitala ip-kameror och hur de fungerar i trådlösa system.

Grundregler

Lösningar som kräver 100% stabilitet och drift, såsom butiker och andra affärsverksamheter, rekommenderas inte trådlöst. En bra regel att följa: ”Finns det möjlighet att dra kablar, använd kablar”. Gör det inte det, kör trådlöst och försök att göra det så lätt som möjligt (dvs. så lite hinder som möjligt) för radiovågorna att nå fram.

Ytterligare en tanke att ta hänsyn till är att det inte är så krångligt att dra kablar som man kan tro. Kablarna i vårt sortiment inkluderar nämligen både ström och bild. Eftersom du ändå alltid måste dra ström till dina kameror, oavsett om de är trådlösa eller inte, innebär det att inget extra arbete krävs. Samma kabel som ger ström till kameran tar då även med sig bilden.

Detta är något som gäller alla trådlösa saker som använder sig av radioöverföring, men uppfattas tydligare när det gäller bild och ljud. Det är således väldigt svårt att förutse resultatet. En lösning som fungerar klockrent i en miljö kan vid samma sträcka och samma antal hinder (väggar etc.), fast i en annan miljö, ge ett helt annat resultat. Fungerar det bra trådlöst idag så kanske det inte fungerar imorgon när man fått in något annat trådlöst i miljön. Generellt så påverkar de utomstående faktorerna mer ju längre sträcka det är mellan mottagare och kamera.

Trådlösa Digitala ip-kameror

Att köra en ip-kamera trådlöst går oftast bra eftersom det inte sker någon kvalitetsförsämring i digitala bilder vid trådlös överföring. Det som kan hända i en problematisk miljö med mycket annat trådlöst är att bilden blir lite ”hackigare”.

Inomhus finns det redan trådlösa digitala kameror men för att nå ett gott resultat utomhus så använder man en digital (kabelbunden) kamera tillsammans med en accesspunkt/brygga som skickar signalen trådlöst.

Trådlösa analoga kameror

Analoga kameror är lite lurigare att köra trådlöst och kabelbundet är att föredra för denna typer av kameror. Anledningen är all elektrisk utrustning som finns i vår omgivning, såsom radiosändare (exempelvis trådlösa nätverk, mobiler, mikrovågsugnar) samt andra elektroniska prylar vilka kan störa den trådlösa sändningen. Störningarna kan uppenbara sig som brus samt kortare räckvidd.

Till en analog trådlös lösning skall man försöka att undvika en kamera som har inbyggd sändare. De har generellt för låg sändningsstyrka för att resultatet skall kunna bli framgångsrikt. Använd istället in en kabelbunden kamera tillsammans med en separat trådlös sändare, i vilken sändningsstyrkan kan justeras för att nå bästa tänkbara resultat.

Kupol- eller stativkamera

Ska du montera övervakningskameran i taket ska du välja en kupol-/takkamera. Skall min kamera monteras på en vägg eller liknande, väljer jag en väggkamera med stativ.

Vandalskydd

Kommer din kamera att placeras i en utsatt miljö eller riskerar att bli utsatt för sabotage? I så fall bör du välja en vandalsäker kamera. En sådan kamera är konstruerad för att klara mycket kraftiga slag och annat sabotage.

Videolagring

Har du behov av att spara och lagra det som din övervakningskamera behöver du någon form av lagringsstation att lägga ditt material på. Det kan vara din dator, direkt på ett SD-kort eller en fristående lagringsenhet. De två första är ganska lätta att förstå, det viktiga om du vill lagra direkt på ett SD-kort är att kameran har den funktionen. Det mest driftsäkra är att använda sig av en fristående lagringsenhet. Videolagring skiljer sig om det är analoga eller digitala kameror som används och nedan förklarar vi vad som skiljer dem åt.

Digital videolagring

En ip-kameras material kan sparas antingen på en dator, låta materialet läggas på en server eller använda någon av våra driftsäkra professionella stationära lagringsenheter (NVR-enheter). Våra NVR-enheter rekommenderas för de som vill ha en riktig övervakningscentral med mycket hög driftsäkerhet och inte vill blanda in en dator som alltid behöver stå igång. Vill du ändå köra via din dator har vi även mjukvaror som kan samköra digitala kameror från olika leverantörer, kan spela in på MAC och har mycket avancerade funktioner.

Analog videolagring

För analog videolagring finns det egentligen tre alternativ: stationära, datorbaserade eller mobila lösningar. Vi rekommenderar att man använder någon av våra mycket driftsäkra stationära DVR-enheter som lagringsmedia. De ger dig en mängd funktioner såsom händelse- och schemastyrd inspelning och även full distans- och mobilåtkomst förutsatt att enheten är uppkopplad mot internet. Dessutom slipper du blanda in någon dator som kan krångla och hänga sig.

Vilken DVR-enhet du ska välja beror dels på hur många kameror du ska koppla in och dels på vilka funktioner man vill ha. Vi har enheter som kan ansluta fyra till 16 kameror. När det gäller funktioner innehåller våra ekonomienheter det basala. Våra premiumenheter med IVS kan föra statistik, zooma kameror och direktlarma till mobiltelefon.

Bra extrafunktioner

Vissa kameror har specialfunktioner som du kan dra nytta av för att förbättra din kameraövervakning. Nedan följer några exempel på nyttiga funktioner.

  • ● IR cut-filter hindrar en nattkamera från att gå in i sitt svartvita nattläge för tidigt och behåller färgerna senare på kvällen

  • ● Push-larm som direktlarmar din mobiltelefon vid överträdelse

  • ● P/T/Z vilket betyder panorering, tilt och zoom som du kan styra från din mobiltelefon/internet

  • ● Face detection som gör att kameran per automatik kan zooma in ett ansikte

  • ● Autotracking gör att kameran per automatik kan följa förövare

  • ● Varifokal lins där du kan själv ställa in brännvidden på kameran

  • ● SD-kortslagring vilket gör att du kan spara inspelat material direkt i kameran

  • ● WDR förbättrar bilden vid motljusförhållanden


Hur brett område kan jag se

Kamerors objektiv har olika brännvidd och desto bredare man ser desto mindre blir saker och ting. En låg brännvidd ger en bredare bild och en hög brännvidd ger en smal inzoomad bild.

För att kunna identifiera personer rekommenderas en kamera med normalobjektiv eller lätt zoom. Vissa kameror har en varifokal lins där du själv kan ställa brännvidden utefter ditt behov.