Autotracking - håll koll på det största objektet

Autotracking innebär att PTZ-kameran kan aktiveras att följa det största objektet i bilden. Det betyder att exempelvis bilar, människor eller liknande kan övervakas på ett dynamiskt sätt. Genom att kameran följer objektet kan du få en komplett bild av händelseförloppet utan att aktivt styra kameran. Funktionen är lämpad för miljöer med få rörelser där enskilda personer eller bilar lätt kan urskiljas.

När ska jag använda Autotracking?

Autotracking är en smart funktion som underlättar kameraövervakning i områden med begränsad mängd objekt i rörelse. Det avlastar övervakningen och automatiserar en stor del av det manuella arbetet då kameran själv följer efter och spelar in vad som händer. I miljöer där det är mycket rörelse är funktionen mindre lämpad då kamerans möjlighet att följa rätt objekt begränsas. Då är det bättre med manuell kontroll och då använda sig av en joystick.

Hur fungerar Autotracking?

Autotracking har vissa likheter med intelligent kameraövervakning i det avseendet att inbyggd mjukvara konstant analyserar bilden och avgör om och vilket objekt i bilden som ska följas. Ett objekt kan exempelvis vara en människa, ett djur eller ett fordon. Algoritmen som styr funktionen är fokuserad på att upptäcka objekt i bilden och sedan styra PTZ-kameran så att den följer det objektet. Om flera objekt i bilden rör sig samtidigt kommer det största följas av kameran då det bedöms ha störst värde.