Ställ in inspelningsschema på din videolagringsenhet (NVR eller DVR)

Schemaläggning av inspelning är ett bra sätt för att begränsa inspelning till tider där den gör nytta och på så sätt också förlänga lagringstiden.

Guiden är uppdelad i tre kapitel då det finns olika gränssnitt beroende på vilken modell du har. Välj det kapitel som passar dig.

 1. Videolagringsenhet med modellbeteckningen AVH1109, AVH8516, AVH517
 2. Videolagringsenhet (NVR) av annan modell än ovan
 3. Videolagringsenhet (DVR)

1. Videolagringsenhet med modellbeteckningen AVH1109, AVH8516, AVH517

 • Logga in på din NVR-enhet och klicka på “Meny” (guide för hur du loggar in finns här)

 • Klicka på “Scenario”

 • Skrolla längst ner bland de olika scenariona och klicka på plustecknet

 • Välj mallen “Starta (record) vid (time)”

 • Klicka på nästa
 • Välj ett namn för din regel (schemaläggning) och klicka på “Record”

 • Klicka på plustecknet

 • Välj “OK” i nästa steg (finns inga nödvändiga val att göra)
 • Klicka på “OK” även i nästa steg (finns heller inga val att göra)
 • Klicka på “Time”
 • Klicka på plustecknet för att skapa ett schema

 • Välj ett namn på ditt schema och välj vilka tider du vill spela in genom att klicka och dra med musen på de tider du vill spela in på (blått är tider då inspelningen är aktiv). Spara genom att klicka på verkställ.

 • Bocka för ditt nya schema för att aktivera det och klicka på “OK”

 • Klicka på “Verkställ”
 • Kontrollera att ditt nya schema är aktivt genom att statusen är “PÅ”

 • Kontrollera även att andra scenarion som påverkar inspelningen är inaktiva. Deras status ska då vara “AV”

2. Videolagringsenhet (NVR) av annan modell än kapitel 1

 • Logga in på din NVR-enhet och klicka på “Schedule Setting” (guide för hur du loggar in finns här)

 • Välj vilka tider du vill spela in genom att klicka och dra med musen på de tider du vill spela in på (de gulmarkerade rutorna representerar aktiv inspelning)

 • Aktivera den schemalagda inspelningen genom att sätta “Record timer” till “ON” (se bilden ovan)
 • Klicka på “Advanced config”

 • Klicka på “Record” och sätt “Timer Record” till “ON”

 • Nu är ditt inspelningsschema aktivt

 3. Videolagringsenhet (DVR)

 • Logga in på din DVR-enhet och klicka på “Configuration” i övre vänstra hörnet (guide för hur du loggar in finns här)

 • Klicka sedan på “Timer” i vänsterkolumnen för att ställa in schema

 • Bocka för “Enable” och välj vilka tider du vill spela in genom att klicka och dra med musen på de tider du vill spela in på (gulmarkerade rutor är tider då inspelningen är aktiv)

 • Klicka på “Save”
 • Klicka på “Record” i vänsterkolumnen

 • Välj “Disable” under tabben “Manual”

 • I tabben “Timer” väljer du “Enable”

 • Nu är ditt inspelningsschema aktivt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *