Hårddiskkalkylator för NVR och DVR

Att avgöra lagringsbehovet för kameraövervakning är viktigt så att du alltid har koll på hur länge material sparas utan att skrivas över. Detta är en vanlig fråga och därför har vi gjort ett vägledande verktyg för att beräkna hur stor hårddisk du behöver. Kalkylatorn beror på hur länge du vill lagra med ett visst antal kameror med en specifik kameraupplösning. Din lagringstid påverkas även av vilken inspelningstyp du använder dig av. Modellen räknar på om du spelar in konstant dygnet runt. Följande överföringshastighet (bitrate) används för respektive upplösning. Detta är AVTECHs standard.
  • 5 mpx – 5 mbit/s
  • Full HD (1080p) – 3 mbit/s
  • HD (720p) – 2 mbit/s

Hur förlänger jag min lagringstid?

Det finns tre bra vägar att förlänga lagringstiden som vi ser det. De finns sammanfattade nedan.

Rörelsestyrd inspelning

Om du ställer in rörelsestyrd inspelning på din NVR eller DVR kommer videolagringsenheten endast spela in när bilden förändras genom exempelvis en rörelse. Det ger oftast en markant ökning i möjlig lagringstid då det är sällsynt att det är konstant rörelse framför kameror. Du slipper också inspelning av “dötid” när ingenting händer i bilden.

Schemalagd inspelning

Oftast behöver inte kamerorna spela in hela dygnet, då kan du ställa in så att de bara spelar in under bestämda tider. Detta är precis som rörelsestyrd inspelning ett smart sätt att öka lagringstiden.

Utöka lagringsutrymmet

Sedan går det allt som oftast att utöka lagringsutrymmet för att förlänga lagringstiden. Vi rekommenderar att använda en hårddisk anpassad för kameraövervakning likt Seagate Skyhawk.