Intelligent videoanalys

Nu slipper du att analysera videomaterial i all evighet. Det långtråkiga analysarbetet kan nu övervakningskamerornas inbyggda intelligens lösa för dig på ett mycket smidigt sätt. Du kan enkelt sätta upp virtuella staket med larmfunktioner och ställa in flödesberäkningar och få allt sammanfattat för snabb översikt.

Vad kan intelligent videoanalys användas till?

Egentligen är det nästan bara fantasin som sätter gränserna för vad det kan användas till. Det vanligaste är att använda intelligent videoanalys för att räkna passager av människor. Det kan vara värdefullt om man vill hålla koll på antalet besökare i en butik eller liknande. Det går också att sätta virtuella stängsel där kameran kan trigga ett PUSH-larm om någon passerar, exempelvis om du vill bevaka en dörr eller en viss del av trädgården. Det finns också en möjlighet att skapa envägspassager för att snabbt få reda på om någon går åt fel håll. Detta kan exempelvis användas vid enkelriktade ingångar för att stoppa de som försöker gå åt fel håll. Hur dessa funktioner används varierar men det kan vara mycket bra för butiksmiljöer där besöksflöden kan analyseras genom strategiska kameraplaceringar.

Hur fungerar det?

Intelligent videoanalys baseras på att en speciell mjukvara i kamera eller videolagringsenhet konstant analyserar vad som händer i bilden. Genom smarta algoritmer kan kameran se vad som händer i bilden och blixtsnabbt registrera och behandla informationen. Att använda intelligent videoanalys är väldigt enkelt genom att välja vilken funktion som ska användas och sedan intuitivt dra ett streck i bilden vilken kameran sedan använder i sin analys.

Vilka produkter stödjer intelligent videoanalys?

Intelligent videoanalys stöds av AVTECHs finare kameror och videolagringsenheter. De IP-kameror som stöds är ur AVTECHs 5- och 8-serie vilka även är de vassaste kamerorna med andra smarta funktioner. Även AVTECHs bästa videolagringsenheter för både IP och TVI / HD CCTV (analoga) har den smarta mjukvaran inbyggd. För att den intelligenta videoanalysen ska fungera i en IP-baserad videolagringsenhet krävs att både kameran och enheten stöder det.