Multicast - effektiv nätverkshantering

Multicast är en smart funktion som avlastar ditt nätverk genom att endast skicka en signal till många enheter. Den är främst avsedd för större övervakningssystem där besparingar i bandbredd är av stor vikt.

Vad används Multicast till?

Multicast-funktionen är bäst lämpad för stora övervakningssystem med flera videolagringsenheter och terminaler för att spara bandbredd. Genom den kan flera terminaler ta emot information via samma signal från exempelvis en NVR.

Hur fungerar det?

Multicast innebär att data bara behöver skickas en gång för att sedan tas emot av flera olika terminaler. Detta skiljer sig från Unicast (som det fungerar normalt) där det upprättas en helt egen anslutning för varje klient/mottagare trots att två klienter/mottagare kan ha nästan identiskt ”färdväg” förutom den allra sista biten. Genom Multicast kan ett datapaket skickas från en NVR och sedan kopieras i en switch eller router och tas emot av de terminaler inom nätverket som vill ha information. Det betyder att det inte behöver finnas en konkret mottagare för paketet utan de enheter som önskar kan ta emot det. Multicast är alltså främst en bandbreddsbesparande funktion där en enhet inte behöver skicka flera likadana paket.

Vilka enheter har stöd för multicast?

Multicast finns på AVTECHs IP-baserade videolagringsenheter. Dessa är lätta att integrera i stora system bestående av flera enheter så som exempelvis switchar tack vare att de är helt digitala och konstruerade för storskalig kameraövervakning.