Skapa egna larmscenarion

Med den här lösningen har automatisering aldrig varit enklare. Du kan ställa in exakt vad som ska hända om någon kommer på oväntat besök - aktivera sirener, starta kaffekokaren, få larm vid rökutveckling eller vattenläckage. Du kan sätta upp ett flödesschema och baserat på olika ”triggers” (rörelsedetektering, larmingångar etc.) låta systemet styra olika händelser (starta panorering/tilt/zoom, slå av/på speciella kamerafunktioner, larmutgångar etc.) - möjligheterna är nästan oändliga!

Hur används scenariostyrning?

Scenariostyrning ger användaren stora möjligheter att skräddarsy övervakningssystemets funktioner och hur det reagerar i olika situationer. Funktionen är väldigt effektiv i miljöer där ett smartare övervakningssystem efterfrågas. Det kan vara butiker, större lokaler eller villor med höga krav på övervakning. Den enklaste formen av scenariostyrning är att ställa in hur inspelning av material hanteras. Exempelvis om inspelning sker hela tiden eller bara när någon kamera registrerat en rörelse. Vid mer avancerade lösningar kan system styras så att sirener aktiveras, PUSH-larm skickas och händelsen direkt visas på en skärm.

Hur fungerar scenariostyrning?

Scenariostyrd kameraövervakning är en metod för att öka effektiviteten i kameraövervakningen. Ett scenario byggs upp genom att olika händelser kan aktiveras beroende på vad som händer någonstans i övervakningssystemet. Exempelvis kan flera kameror aktiveras via en rörelsedetektor för att säkerställa bevis även om det inte pågår någon rörelse framför dem.

Vilka enheter har scenariostyrning?

Denna funktion är exklusiv för vår smartaste videolagringsenhet AVTECH AVH8516 som förutom scenariostyrning även är fylld med andra smarta funktioner och egenskaper, såsom intelligent videoanalys och H.265-komprimering.