Hur du skyddar dig mot och hanterar hackerattacker

De senaste månaderna har det varit en kraftigt ökad aktivitet bland hackers, vilket bland annat resulterat i cyberattacker mot många politiska hemsidor och större IoT-tillverkare världen över. Det har tyvärr även drabbat övervakningstillverkare och även en del produkter från vår huvudleverantör AVTECH. Följaktligen har flera av våra kunders övervakningssystem drabbats vilket såklart är tråkigt och […]

Överbelastningsattack

Det har kommit till vår kännedom att omfattande överbelastningsattacker på nytt har utförts mot IoTs (internet of things), däribland övervakningsutrustning såsom IP-baserade kameror och lagringsenheter, natten till tisdagen 26/6. Överbelastningsattacker (”terrorattentat” mot internetbaserade mål) blir allt vanligare och vanligare och där många tillverkare tagit stor lärdom av förra vårens historiska attacker som berörde i stort alla fabrikat […]

PUSH switching error

Vi har upptäckt ett problem med PUSH-servern vilket gör att PUSH-larmen inte fungerar som de ska. Felmeddelandet som uppkommer är “PUSH switching error”. Har du råkat ut för problem med PUSH-larm rekommenderar vi att ni mailar in och skriver “PUSH switching error” och ert kundnummer så återkopplar vi till er så fort felet är avhjälpt. […]