Säkerhetskopiering på ett enkelt sätt

Att säkerhetskopiera är något av det viktigaste som går att göra men oftast ganska komplicerat och krångligt. På denna videolagringsenhet är säkerhetskopiering enkelt med hjälp av en schemaläggningsfunktion så att du kan ställa in när och hur ofta du vill ta backup. Säkerhetskopiering kan exempelvis göras på ett USB-minne eller FTP.

 

Vad kan schemalagd backup göra för dig?

Schemalagd backup är ett smart sätt att automatisera säkerhetskopieringen för att kontinuerligt säkerställa material. Det är lämpligt att använda för alla är rädda om sitt material och inte vill riskera dataförlust vid oväntade tillfällen som exempelvis inbrott.

Hur fungerar det?

Detta är en smidig funktion som du enkelt ställer in på videolagringsenheten. Det går att välja vad och när det ska säkerhetskopieras. Säkerhetskopieringen sker sedan på ett USB-minne eller via FTP om den möjligheten finns.

Vilka produkter stödjer schemalagd backup?

Alla AVTECHs videolagringsenheter har denna funktion inbyggd för maximal säkerhet.