HDMI-förlängare upp till 60 meter

999 kr

En HDMI-förlängare ger dig stor valfrihet vid placering av övervakningsskärm i förhållande till videolagringsenhet. Förlängaren gör att skärmen kan placeras upp till 60 meter bort till skillnad mot vanlig HDMI-kabel som är maximalt 15 meter lång. Förlängningen blir också extra smidig då den görs med vanlig nätverkskabel mellan sändar- och mottagarenhet.