Tjänstevillkor

Nedan finner du våra tjänstevillkor för de olika tjänster vi erbjuder.

Installationsvillkor

Nedan villkor gäller för alla Övervakningsbutikens installationstjänster:

 1. Alla installatörer är anställda eller inhyrda och godkända av Övervakningsbutiken att utföra installationsarbeten.
 2. Tjänstetyp (fast eller rörligt pris) avtalas vid beställning av installation och kan inte ändras i samband med eller efter installation.
 3. Reseersättningen utanför Stockholm och Göteborg debiteras med grundkostnaden för den storstad som ligger närmast samt ett tillägg med 100 kr per mil (total körsträcka) räknat från centralstationen i respektive stad.
 4. Arbete sker endast med lågspänning om inte annat avtalats.
 5. Kostnad för installationsmaterial såsom kablar, kontakter, lister och liknande tillkommer om inget annat avtalats.
 6. Kabeldragning sker med nubbar om inget annat avtalats.
 7. Håltagning i extremt tjocka väggar (över 35 cm) i hårda material som exempelvis betong eller sten kan normalt inte vi utföra och ingår således inte i vår installationstjänst. Vi är dock behjälpliga att hitta lämplig entreprenör för håltagningen men kostnaden för håltagningen tillkommer.
 8. Vid installationshöjder över 4 meter måste du informera oss om detta i god tid före installationen för bokning av skylift eller motsvarande. Vid väntetid för hämtning av skylift eller motsvarande debiteras vår ordinarie timtaxa.
 9. Grundläggande utbildning ges av vår eminenta supportpersonal per telefon och eventuellt skärmdelning.
 10. För att du ska kunna få distansåtkomst till ditt installerade system krävs en lämplig internetuppkoppling, helst fiber.
 11. Installatören ska få fri tillgång till de utrymmen där installationen ska utföras samt tillgång till nätverket och router (om nätverkskonfiguration krävs). Väntetid utom installatörens kontroll (exempelvis avsaknad av lösenord till router eller annat som begränsar tillgången till nätverkskonfiguration) debiteras alltid timtaxa enligt vår ordinarie timtaxa.
 12. Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

Supportavtalsvillkor

Nedan villkor gäller för alla Övervakningsbutikens Supportavtal:

 1. Alla supporttekniker är anställda och utbildade av Övervakningsbutiken att utföra kvalificerad support på övervakningsutrustning tillhandahållen av Övervakningsbutiken.
 2. Med ett supportavtal ingår obegränsad telefonsupport under våra öppettider.
 3. Supportavtal kan tecknas när som helst.
 4. Supportavtal Plus kan endast tecknas under ordinarie garantitid eller efter funktionsverifiering av produkter och ger oändlig garanti så länge avtalet löper.
 5. Ett Supportavtal ger dig exklusiva erbjudanden med jämna mellanrum, förutsatt att du väljer att ta emot kommunikation från Övervakningsbutiken.
 6. Tjänsten driftsövervakning ger ingen driftsgaranti men vi håller koll så att ditt system fungerar, notifierar dig om något skulle hända och försöker avhjälpa felet snabbt utan att du behöver vara på plats.
 7. Inget av avtalen är förknippat med en försäkring och vi tar inget ansvar för om produkter används på ett felaktigt sätt som bryter mot svensk lag.
 8. Supportavtal tecknas och löper årsvis samt betalas i förskott. De har en månads uppsägningstid där du får en faktura i god tid innan uppsägningstiden går ut för kommande årsperiod.
 9. Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

 Hjälpvillkor

Nedan villkor gäller för alla Övervakningsbutikens hjälptjänster:

 1. Alla supporttekniker är anställda och utbildade av Övervakningsbutiken att utföra kvalificerad support på övervakningsutrustning tillhandahållen av Övervakningsbutiken.
 2. Vi tar inte ansvar för ditt lösenord av sekretesskäl.
 3. Supportavtal kan tecknas när som helst om du vill ha hjälp.
 4. Felsökning kan ibland ta längre tid än 10 dagar beroende på kontakt med våra leverantörer eller mer omfattande tester. Vi kommunicerar alltid med dig så att du vet vad som händer med produkten.
 5. Priserna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.